Tourinform.hu

Turista információ - Tourist informationtourinformMagyarország Rád vár

MTÜSzálláshely-keresésRészletes keresés »
FB Youtube Linkedin Instagram Twitter

Világörökségek

 Bookmark and Share  Cikk nyomtatás  Link küldés

Aggtelek - Budapest - Fertő-tó - Hollókő - Hortobágy - Pécs - Pannonhalma - Tokaj-Hegyalja

Minden nemzet fontos feladata saját kultúrájának, történelmének, hagyományainak gondozása, átörökítése, továbbadása az új generációknak. Ez az az örökség, melynek megismerése elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük a jelent, tervezhessük a jövőt.

Kulturális és természeti örökségünket természetes folyamatok és szociális, gazdasági változások pusztulással fenyegetik. Vannak helyi jelentőségű kulturális és természeti értékek és vannak olyanok, amelyek az egész emberiség számára fontosak, mert egyediek, különlegesek.

Ezeknek a kiemelt jelentőségű értékeknek a megóvásáról, változatlan formában történő megőrzéséről határozott az ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) 1972-ben. Ekkor hozták létre a Világörökség Bizottságot és fogadták el az Egyezményt a világ kulturális és természeti örökségének védelméről, amelyhez időközben már 175 állam csatlakozott. A Világörökségi Listára 2002-ig 788 helyszínt vettek fel, melyek 134 állam területén találhatóak.

Az eredeti két kategória kulturális vagy természeti örökség - mára kiegészült a kultúrtáj kategóriával. Azok az értékek tartoznak ide, amelyeknél a természeti és az emberi kéz alkotta környezet szorosan összefügg, együttesen alkotnak megőrzésre érdemes értéket. A tagországok maguk döntik el, hogy mely helyszíneket javasolják felvételre a Világörökségi Listára, a Bizottság pedig a jelölések alapján évente egyszer dönt a felvételről.

Magyarország büszke arra, hogy már nyolc olyan helyszínnel is rendelkezik, amely fölkerült a védett értékek listájára. Ezek megismeréséhez, felkereséséhez kívánunk segítséget adni honlapunkkal. Kiegészítésül röviden bemutatjuk a jövő reménybeli, magyar világörökségi helyszíneit is, melyek a magyar világörökségek tentatív, azaz várományosi listáján találhatók.

Vár és LánchídHollókőTokajvilag.zip

A Magyar Várományosi Listán szereplő helyszínek

 Bookmark and Share  Cikk nyomtatás  Link küldés
A Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága dönt arról, hogy a hozzá beérkezett javaslatok alapján mely helyszíneket tartja esélyesnek és érdemesnek egy valamikori felvételre a Világörökségi Listára. E helyszínek szerepelnek az ún. Magyar Várományosi Listán.
 • "Dunakanyar kultúrtáj" (munkacím) (Kulturális - kultúrtáj)
 • A Tihanyi félsziget, a Tapolcai-medence tanúhegyei és a Hévízi tó (Kultúrtáj)
 • A budai termálkarsztrendszer barlangjai
  a meglévő Budapesti világörökségi helyszín kiterjesztéseként kerülhet felterjesztésre
 • A Komárom / Komarnoi erődrendszer (Kulturális)
  szlovák-magyar közös felterjesztés 2008-ban
 • Tájház hálózat Magyarországon (Kulturális)
 • Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok (Kulturális - kultúrtáj)
 • Az északkeleti Kárpát-medence fatemplomai (Kulturális)
 • A római limes magyarországi szakasza (Kulturális)
  nemzetközi sorozatjelölés részeként (http://whc.unesco.org/en/list/430)
 • Tarnóc ősélőhely (Természeti)
  2003-ban felterjesztve, felvételéről a döntés egyelőre elhalasztva
  (eredeti név: Ipolytarnóc - ősmaradványok)

 • Lechner Ödön független, premodern építészete (kulturális)


  Forrás: www.vilagorokseg.hu

Szellemi Kulturális Örökség

 Bookmark and Share  Cikk nyomtatás  Link küldés

Mohácsi busójárás - Halasi Csipkevarrás


2003-ban elfogadta az UNESCO a Világörökségekhez hasonlóan egy egyezményt a Szellemi Kulturális Örökségekről.

„Szellemi kulturális örökség": olyan szokás, ábrázolás, kifejezési forma, tudás, készség – valamint az ezekkel összefüggő eszköz, tárgy, készítmény és kulturális színhely –, amelyet közösségek, csoportok, esetenként egyének kulturális örökségük részeként elismernek. Ez a nemzedékről nemzedékre hagyományozódó szellemi kulturális örökség – amelyet a közösségek, csoportok a környezetükre, a természettel való kapcsolatukra és a történelmükre adott válaszként állandóan újrateremtenek – az identitás és a folytonosság érzését nyújtja számukra, ily módon segítve elő a kulturális sokszínűség és az emberi kreativitás tiszteletét. Jelen egyezmény alkalmazásában csak az érvényben lévő nemzetközi emberi jogi okmányokkal, valamint a közösségek, csoportok és egyének közötti kölcsönös tisztelet és a fenntartható fejlődés követelményével összhangban álló szellemi kulturális örökséget kell figyelembe venni.

2009-ben felkerült a listára a Mohácsi busójárás, maszkos télűző szokás.

2010-ben felkerült a listára a Halasi Csipkevarrás élő hagyománya.


Forrás: www.szellemiorokseg.hu