Tourinform.hu

Turista információ - Tourist informationtourinformMagyarország Rád vár

MTÜSzálláshely-keresésRészletes keresés »
FB Youtube Linkedin Instagram Twitter

Tourinform Szövetség

 Bookmark and Share  Cikk nyomtatás  Link küldés
A turisták szolgálatában
A Tourinform Szövetség országos hatókörű civil szervezet, mely demokratikus önszerveződés alapján jött létre 2002-ben. A Szövetség tagságát a helyi és megyei Tourinform irodák dolgozói, pártoló tagságát pedig túlnyomó részben a Tourinform irodák alkotják. Tagsága hálózati együttműködésének révén Magyarország 125 pontján fejti ki turistainformációs tevékenységét, ezáltal az egyik leghatékonyabban működő magyarországi információs hálózattá fejlődött az évek során.
A Tourinform irodák munkatársai magyar és idegen nyelven készséggel tájékoztatják Önt szálláshelyekről, vendéglátóhelyekről, közlekedésről, programokról, látnivalókról, szolgáltatásokról. A Tourinform irodákban hozzájuthat ingyenes turisztikai kiadványokhoz, vásárolhat térképeket, útikönyveket, turisztikai kártyákat, képeslapokat, lefoglalhat helyi turisztikai programokat, szálláshelyeket, jegyet válthat különféle rendezvényekre.

Céljaink és feladataink:
Elsődleges célunk a belföldi vendégszolgálat minőségi fejlesztése és tagjaink szakmai érdekképviselete. Kiemelt hangsúlyt helyezünk a belföldi és külföldi turisták naprakész, átfogó tájékoztatásának fejlesztésére, illetve a többirányú, hatékony információszolgáltatás versenysemleges, azonos alapokon nyugvó megteremtésére. Ennek keretében nemzeti kiadványainkat, a régiók, kistérségek, települések területén megjelentetett prospektusokat adjuk át és mutatjuk be az érdeklődőknek, valamint rendezvények, események létrejöttében, szervezésében kezdeményező, koordináló szerepet vállalunk. Promóciós tevékenységünk részeként belföldi és külföldi turisztikai vásárokon mutatjuk be Magyarország attrakcióit, turisztikai termékeit. Közhasznú tevékenységünk során tájékoztatást nyújtunk turisztikai pályázati lehetőségekről, illetve projektjeink finanszírozása érdekében magunk is részt veszünk pályázatokon.

A turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezetek létrejöttében segítő szerepet vállalunk, tekintettel arra, hogy a TDM szervezetek többnyire a Tourinform irodáinkban felhalmozódott szakmai ismeretekre és emberi erőforrásra támaszkodnak.

Együttműködéseink:
Kiegyensúlyozott szakmai kapcsolatokat ápolunk a turizmusban tevékenykedő szervezetekkel, és a turizmus állami irányítását ellátó szervezetekkel, akik részére adatgyűjtést és adatszolgáltatást, statisztikai összesítéseket is végzünk. Folyamatos szakmai kapcsolatot tartunk a turisztikai szolgáltatókkal, a különböző intézményekkel a belföldi turizmus élénkítése érdekében. Szoros kapcsolatban állunk a Magyar Turisztikai Ügynökséggel.

Tagjaink részére nyújtott szolgáltatások:
A Szövetség kiemelt feladatának tekinti a szakmai kérdésekben tagjai érdekképviseletét, illetve a turizmust érintő kérdésekben történő állásfoglalást. Ennek érdekében turisztikai fórumokon képviseli tagjait. Közhasznú oktatási tevékenysége keretében ösztönzi a Szövetség tagjainak szakmai képzését és továbbképzését, felmerülő igény esetén továbbképzéseket tart turizmust érintő témakörökben. Kiemelt feladatnak tekintjük a tagok nyelvtudásának elmélyítését a turisztikai szolgáltatások színvonalának emelése érdekében, ezért erre ösztönző kedvezményrendszert dolgoztunk ki. A Szövetség jó partnerkapcsolatai révén egyéb kedvezményekhez is juttatja tagjait (szállásdíj-kedvezmény, stb.) Tagjaink turisztikai ismereteit és tapasztalatszerzését tanulmányutak szervezésével és lebonyolításával valósítjuk meg.

Távlataink:

A Szövetség hosszútávon ösztönzi a régiók, kistérségek és települések turisztikai fejlesztését, turisztikai értékeinek feltárását, számbavételét a magyarországi idegenforgalmi kínálat bővülésének és színvonalának emelése érdekében. Célunk, hogy erős érdekvédelmi szervezetként lépjünk fel a turistainformációs tevékenységgel kapcsolatos bármely fórumon.

Elnökség tagjai:
Elnök: Szabó Renáta
Alelnökök: Ács Szilvia, Kelemen Viktória
Régiós elnökök:
Balaton: Kelemen Viktória
Budapest és Budapest-Közép-Dunavidék: Borbély-Kállai Melinda
Dél-Alföld: Ács Szilvia
Dél-Dunántúl: Máltesics Norbert
Észak-Alföld: Jakus Beáta
Észak-Magyarország és Tisza-tó: Tóthné Hajdu Márta
Közép-Dunántúl: Szabó Renáta
Nyugat-Dunántúl: Pereszteginé Szabó Júlia

 
Tourinform irodáink elérhetősége:
Tourinform irodáink Magyarország125 pontján interneten a www.tourinform.hu és a www.itthon.hu weboldalakon

Szövetség elérhetősége:
Tourinform Szövetség
E-mail: szovetseg@tourinform.hu

Szabó Renáta elnök
8200 Veszprém, Óváros tér 2. Tel: +36 20 404 4044
E-mail: szabo.renata@veszpreminfo.hu

Ács Szilvia alelnök
6724 Szeged, Tündér u. 22. Tel.: +36 30 219 8360
E-mail: acs.szilvia@szegedtourinfo.hu

Kelemen Viktória alelnök
8174 Balatonkenese, Blaha L. u. 6.