Tourinform.hu

Turista információ - Tourist informationtourinformMagyarország Rád vár

MTÜSzálláshely-keresésRészletes keresés »
FB Youtube Linkedin Instagram Twitter

Mártély

Cím letöltése Outlook-ba GPS koordináták EasyGPS formátumban Megtekintés Google Earth-ben    Bookmark and Share  Cikk nyomtatás  Link küldés
Földrajzi koordináták: É 46° 28' 9.86" , K 20° 14' 9.38"
Kistérség: Hódmezővásárhelyi
Megye: Csongrád megye
Régió: Dél-Alföld
Tájegység: Dél-alföld
Lakosság száma: 1222
Honlap: http://www.martely.hu
Telefon körzetszám: 62
Település bemutatása: Megközelíthetö: 45 Mártély Község Árpád-kori település. Neve eredetileg Szentadorjánmártír volt, ebbôl alakult ki a mai községnév. Hódmezôvásárhelytôl 10 km-re, a Tisza partján fekszik. A középkorban a zalavári bencés apátság halászóhelye volt ez a terület. A község még ôrzi a régi halászfalu képét. A tiszai üdülôhelyet kedvezô fekvése miatt a környezô településekrôl sokan látogatják. Az Iskolamúzeum az 1920-as években épült iskolában mûködik. Az ún. népiskola eredeti felszerelésével a tanyai iskolákra emlékeztet. A töltés mellett látható Festôk Dombját a Mártélyi Szabadiskola létesítette 1996-ban. A faluból a Tisza töltésén átkelve a Mártély-Körtvélyesi Tájvédelmi Körzetbe érünk. E táj szépsége már a századfordulón megihlette a festômûvészeket is. Tornyai János, Endre Béla, Rudnay Gyula és Barcsay Jenô is alkotott itt. A természet háborítatlan csendje fogadja az idelátogatót. Ez a kis település néhol megôrizte egykori halászfalu jellegét. Látnivalói közül legfontosabbak a Címeres Emlékpark, a Festôk Dombja, a Késmárki Imre-féle szélmalom, a Mártélyi Tájvédelmi Körzet, az Iskolamúzeum, és Tornyai János egykori háza. A folyamszabályozások elôtti, kiterjedt vízi világnak mára alig maradt hírmondója. A gátak közé szorított maradék azonban annál inkább értékes és fajgazdag. A Mártély melletti hullámtéren 1971-ben létrehozott tájvédelmi körzet ezekbôl az értékekbôl próbál átmenteni minél többet a jövô számára. A védett terület ütôere a Tisza és két holtága. A körtvélyesi és a mártélyi ág alapvetôen meghatározzák az élet lüktetését, ritmusát. Maradva a hasonlatnál, ami a test számára a vér, a hullámtérnek az az áradás, ez adja az éltetô erôt. Ha bôséges, akkor pezseg az élet. A gátmenti sekély vizekben ívnak a halak, a megtelt mocsarakon pedig béka ármádiák szolgálnak táplálékul a szomszédos gémteleprôl idelátogató nagykócsagoknak, szürke gémeknek és a faluban költô hét pár fehér gólyának. Utóbbiaknak szokatlanul nagy populációja él a tiszamenti településeken. A gyorsan áramló áradó folyóról a tôkés récék, kárókatonák is behúzódnak a hullámtér által elöntött rétekre. A mártélyi Tisza-holtágon szinte karnyújtásnyi távolságra bevárják csónakunkat a másutt ritka üstökös gémek, kiskócsagok.